Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου ασκεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητες ιδίως του τομέα εμπορίου,  οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  • Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς
  • Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές
  • Λήψη λιανικών τιμών πώλησης των προσφερόμενων προϊόντων (τροφίμων) για τις προμήθειες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., έκδοση σχετικών Δελτίων Πιστοποίησης, και θεώρηση των παραστατικών στοιχείων των προμηθειών των υπηρεσιών του Δημοσίου,  για το κανονικό της τιμής
  • Παρακολούθηση των μέσων λιανικών τιμών πώλησης καυσίμων
  • Διενέργεια δειγματοληψιών βιομηχανικών προϊόντων κοινής χρήσης, στα πλαίσια εφαρμογής σχετικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας
Ενημερώσεις
Χρήσιμα Έντυπα

Πατήστε εδώ για να αποθηκεύσετε την αίτηση στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

 ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
ΠροϊσταμένηΣκουμπρή Ελένη2285361444
Τσελέντη Ευαγγελία2285361451
Παπανίκου Καλυψώ (παράλληλα καθήκοντα)2285361452

Για να επικοινωνήσετε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email,  μεταβείτε στην ενότητα “Επικοινωνία”.